De Context

De filosofie van een buurtcomité berust op de vrijwilligheid van de inwoners, verenigingen, de handelaren ende andere spelers op zijn terrein om elkaar te ontmoeten en projecten op poten te zetten die het samenleven, de ontmoetingen,  debatten, sociale cohesie, cultuur, acties en andere concrete activiteiten bevorderen. Het comité geeft iedereen de kans om zich vrijwillig in te zetten met de tijd die hij/zij bereid is te investeren.

Het Buurtcomité kan een link zijn, een aansprekingspunt naar de stadsdiensten toe, een geografische zone die zich verenigd voor een reeks onderwerpen zoals, de properheid, het milieu, de economie, de socialisatie, de verstedelijking, mobiliteit, de cultuur, hulp voor minder validen, veiligheid.

In onze zone

Er zijn al enkele buurtcomités opgericht in het verleden. Op lange termijn waren ze niet houdbaar omwille van menselijke redenen, Er was telkens maar 1 persoon die het hele project probeerde te dragen.

Een nieuw buurtcomité zoals dit, steunend op verschillende projecten, die open is voor de verscheidenheid en gevoeligheid van eenieder staat de bewoners toe om zich te engageren op hun eigen ritme. Het comité is apolitiek de inzet van mandaat houdende politiekers  in de wijk moet zich beperken tot de gemeenschappelijk projecten gedefinieerd door het comité.

Ondanks dat het kan gaan om een niet te verwaarloze steun, kan de aanwerving de intenties en acties van het buurtcomité steriliseren.

Vandaag wordt een nauwere samenwerking uitgewerkt met de handelaars van de wijk. Als eerste willen we het voedingssegment een stapje vooruit helpen. met het ongelofelijke kweekbedden initiatief, dat ondersteund wordt door de stad, personen uit de wijk en de parochie van Chritus Koning.

Morgen, breiden we de drijvende groep uit van inwoners, verenigingen, handelaars via het Comité de Wand-Pagoden met personen gehecht aan de wijk wonend op de grens met Vlaanderen. Het comité moet tweetalig kunnen zijn met het doel om de twee gemeenschappen te vertegenwoordigen om opnieuw te starten met actiedomeinen en vorstellen voor het comité.

Geografie

Het buurt comité spreidt zich over een grote ruimte. Voor de stad Brussel zijn wij administratief gezien deel van Laken. Wij mogen echter onze aanhechting met de geografische zone de Wand-Pagoden als deel van Neder-Over-heembeek niet negeren.

Deze 2 locaties worden omsloten door het kanaal, het koninklijk domein, Park van Osseghem, Brussel expo en Vlaanderen. Het zal zich uitspreiden van de Romeinsesteenweg tot en met de woningen van GEBRUWO, de Versailleslaan, Pagoden en Vuurkruisenlaan inbegrepen.

Beheerscomité

(volgens wettelijke verplichting)

Patrick Van De Ginste

voorzitter

Jean-Luc Bouhon

secretaris

Jennifer Vachaudez

penningmeester

De stichtende leden
(Ook KERN genaamd)

De KERN bestaat uit de leden die het organisatorische gedeelte van het buurtcomité De Wand – Pagodes-n op zich nemen. Voor het jaar 2016-2017 gaat het om dezelfde leden als de stichtende leden van de vzw.

INdien je graag toetreed tot de Kern moet je lid zijn van het buurtcomité De Wand-Pagodes-n vzw. meer info in de rechter bovenhoek onder het tablad “Lid worden”. Wanneer de lidgelden betaald zijn, volstaat het ons een bericht te sturen via info@dewandpagodes-n.be met de vraag tot toetreding tot de KERN.

Nathalie Borremans

Stichtend lid

Martine Morel

Stichtend lid

Jean-Luc Bouhon

Stichtend lid + secretaris

Patrick Van De Ginste

Stichtend lid + voorzitter

Gerlinde Bremhorst

Stichtend lid

Jennifer Vachaudez

Stichtend lid + penningmeester

Sonia Lhoest

Stichtend lid

Xavier Wyns

Stichtend lid + communicatieverantwoordelijke

Pin It on Pinterest

Share This