Het buurtcomité heeft verschilende werkgroepen, voor de toekomst van De Wand – Pagodes-n opgericht. Het zijn mensen zoals jij, die vrijwilliger bijdragen tot onze pojecten, ideeën en het werkritme bepalen, doordaar zijn sommige projecten al verder geëvolueerd dan anderen. 

In de rubriek hieronder vind je artikels terug van de werkgroepen, geschreven door de buurtbewoners. In verband met de openbare onderzoeken, hebben we geen complete lijst  met alle  bouw-, mobiliteit-, milieu-, handels-vergunningen, GBP, BWRO, …  op onze website zijn er enkele dossiers terug die vertegewoordigt worden door een lid van het buurtcomité, een handelaar of buurtbewoner . We vragen j egraag alert te zijn voor de rode affiches in je straat. je vindt de info ook op de website van Stad Brussel : https://www.brussel.be/dossiers-onderworpen-aan-openbaar-onderzoek-openbare-raadpleging alsook op de website van het Gewest Brussel : https://stedenbouw.irisnet.be/overlegcommissies en http://www.leefmilieu.brussels/wie-zijn-wij/toegang-tot-informatie.

Hoe is een werkgroep samengesteld? In het algemeen, komen we gewoon op ideeën door met buren te praten op de hoek van je straat. Dan begint het echte werk, met de talrijke ideeën creeëren we een debat, dat leidt tot een akkoord (of meningsverschil). De werkgroep maakt vervolgens een lijst met de te bereiken doelen en acties te ondernemen.

Hoe vullen we de taken van een werkgroep in? Dit is een vrije keuze, soms kunnen acties voor en van buurtbewoners effectiever zijn dan een vergadering. Soms stellen we een opleiding voor aan buurtbewoners met of zonder een externe partner.  Wanneer de groep wil zien de mensen, hij moet de informatie rond de thema organiseert. Hij organiseert de werken. Hij kan de polls in de straat of houden een stand op een moment.

Comment être assuré ? Seuls les membres du comité de quartier sont assurés. Pour pouvoir bénéficier d’un maximum de bonus comme le site Internet, publication sur les réseaux sociaux, newsletter, budget, … Vous devez vous faire membre (via l’onglet en haut à droite de cette page), c’est 10 € par an.

Hoe ben je verzerkerd ? Enkel de leden van het buurtcomité zijn verzekerd. Voor en maximum bonus als de website, Facebook, newsletter, buget, … U moet u lid (via de menu rechtsboven), het is 10 € par jaar.

Comment trouver un lieu pour se réunird ? Le KERN (l’équipe moteur du comité de quartier) cherche plusieurs endroits que chez vous pour se réunir et espace appartenant à la Ville de Bruxelles. Si vous souhaitez réserver une salle plus grande (gratuitement ou sous certaines modalités) vous devez être membre du comité de quartier.

Hoe vinden een vergadering zaal ? De KERN, zoek veel plaats in de buurt in privé en Stad Brussel. Als u wilt een groote zaal (gratis of met de modaliteit) u moet lid van de buurtcomité.

Quels sont les groupes de travail actuels ?  Les groupes actuels sont les incroyables comestibles, marché local, compost de quartier, zéros déchets, propreté, plantation des pieds d’arbres à Araucaria.

Wie zijn actueel werkgropen ? Nu is er incredible edible, lokale markt, buurtcompost, zonder afval, neitheid, het planten van bomen voeten in auraucaria.

Comment contacter les groupes de travail ?

Hoe contact opnemen met de werkgroep?

Algemeen infos : info@dewandpagodes-n.be

Markt De Wand I D-27

Markt De Wand I D-27

Beste Buurtbewoners, In minder dan 1 maand is het zover, dan gaat de lokale markt met lokale en kwaliteitsvolle producten van start! Het team dat instaat voor de lokale markten op het grondgebied van Brussel is volop bezig met hun prospectie om jullie elke...

Lees meer
Buurtcompost

Buurtcompost

Composteren ? Daar begin ik niet aan, op mijn appartement is er al een overvloed aan vuilbakken die al genoeg geurtjes verspreiden. Neen Dat is iets te ingewikkeld… Ik zou graag gratis meststof vinden! Dat neemt veel tijd in beslag, neen? Ik wil wel composteren maar...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This