Een nieuwe tuin bij De Wand !

Een nieuwe tuin bij De Wand ! Een lokale markt voor zijn inwoners

Op initiatief van het bestuur van de bewoners en de handelaren zal er wekelijks in de buurt van De
Wand-Pagodes een markt plaatsvinden en dit vanaf vrijdag 1 september 2017 tussen 14u en 19u.

Een wekelijkse markt

Ten allen tijde heeft de markt een functie van uitwisseling gehad. Uitwisseling van goederen maar ook
van mening.Een markt heeft ook een socio-culturele impact die mensen van verschillende
achtergronden bijeen brengt.

Vandaag is er een heropleving van de markten, ook in Brussel. We vonden een schriftelijk attest
uit 1174 over de eerste Brusselse markt….gelegen op de Grote markt. De heropleving wordt versterkt
met de wens van de bevolking om op een andere manier te kopen: minder stress en meer menselijk
contact.

De Wand heeft zijn eigen tuin

Volgens Mr Van De Ginste Patrick -voorzitter van het buurtcomité De Wand-Pagodes- is één van de
belangrijkste doelen van de markt de gemoedelijkheid en het goede humeur in de buurt terug te
vinden.Omdat er in de omgeving zich zo geen ontmoetingsplaats bevindt, hebben we besloten om de
markt te organiseren op de kruising van De Wandstraat en de Wannekouterstraat, in de groene ruimte
die voor de gelegenheid ” De tuin van De Wand”, herbenoemd werd.
De markt zal dus een aanvulling, een verbetering en een versterking zijn van het bestaande
commerciële aanbod Ondanks een aanbod van ongeveer 80 verschillende winkels in deze regio van
Brussel, heeft de buurt de neiging om in te dommelen en daarom hopen we dat de markt hier nieuw
leven zal inblazen. Volgens Atrium vinden 88% van de buurtbewoners dat een markt hun buurt
herwaardeert.

Een unieke markt in het noorden van Brussel

U zal er kwaliteitsvoedsel en seizoensgebonden,duurzame producten vinden , meestal voortvloeiend
uit verantwoorde productie maar niet noodzakelijk biologisch geteeld.
Het zal ook rekening gehouden worden met de culturele diversiteit alsook met de verschillende
generaties uit de buurt. Er zal op deze markt ook plaas zijn voor burgerinitiatieven, elke week worden
er animaties voorzien om op een alternatieve manier te leren consumeren en culturele verenigingen te
ontmoeten. Naast de gemoedelijke sfeer koppelen we zo ook een educatief karakter aan de markt.
Deze markt,opgericht door buurtbewoners werd van in het begin ondersteund door de dienst markten
van de stad Brussel en door Marion Lemesre schepen van Economische zaken.

Wanneer?

De markt zal starten op 1 september 2017 en zal plaatsvinden elke vrijdag van 14u t.e.m. 19u zodat
alle bewoners kunnen genieten van deze nieuwe ontmoetingsplaats ” tuin van De Wand”.
De officiële opening zal plaatsvinden op 29 september. Feestelijke opening met de bewoners, de
handelaren, de lokale overheden alsook speciale gasten. Voor deze gelegenheid zullen er veel
activiteiten en animaties georganiseerd worden dit als voorbereiding op de jaarlijkse braderij De
Wand.

Pin It on Pinterest

Share This